Bez kategorii

Ruszyły zapisy na ORIENT EXPRESS

Jest już regulamin oraz formularz zgłoszeń na pierwszą rundę ORIENT EXPRESS-u czyli szybkiego treningu BnO.

Areną pierwszej rundy będzie teren Leśnictwa Świerczów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.03.2021 (czwartek) do godz. 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy [https://forms.gle/Mxqx5LydNKFopLx67]

ORIENT EXPRESS #1 – Świerczów k/Kolbuszowej

REGULAMIN

Organizator treningu:
Klub InO.Maniak Nowa Dęba
Mirosław Marek, Józef Klimasz  – Instruktorzy Orientacji Sportowej
Podkarpacka Komisja InO

Program treningu:
28.03.2021 (niedziela)

10:30 – 11:00  praca obsługi SportIdent
11:00 – 12:30  starty uczestników
13:45 – zamknięcie mety biegu

Centrum treningu:
Leśnictwo Nasienno-Szkółkarskie w Świerczowie – wiata ogniskowa w centrum szkółki leśnej.
(GPS: 50.261532,  21.717517 – parking w pobliżu bramy)
Uczestnicy będą mieć możliwość pozostawienia rzeczy na czas biegu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w centrum biegu.

Parking:
Możliwe jest parkowanie na parkingu przy bramie wyjazdowej ze Szkółki Leśnej. Biuro treningu będzie oddalone 250 metrów od bramy wjazdowej.

Biuro:
Czynne w godzinach 10:30 – 11:00 pod wiatą ogniskową w centrum szkółki leśnej.
W biurze treningu każdy uczestnik, który nie posiada własnej karty SI, otrzyma na czas biegu elektroniczną kartę chipową (opłata startowa: 10 zł, koszt wypożyczenia karty: 5 zł, opłata w przypadku zgubienia karty organizatora: 70 zł).

Start i meta:
Start i meta będą zlokalizowane w pobliżu centrum treningu.
Start uczestników interwałowy, począwszy od godz. 11:00, zgodnie z listą startową.
Wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić stację startową przed wybiegnięciem na trasę (po sygnale startowym u sędziego startu).
Po ukończeniu trasy uczestnicy wracają z mety do biura treningu i tam odczytują swoją kartę elektroniczną SPORTident.

Forma przeprowadzenia treningu:
Uczestnicy otrzymają mapę w skali 1:10 000, na której zaznaczono trasę BnO z narzuconą kolejnością zaliczania punktów kontrolnych (PK).

Potwierdzanie punktów kontrolnych:
Potwierdzanie obecności na PK, odbywać się będzie przy pomocy elektronicznego systemu SPORTident.
Stacje SportIdent’a przymocowane będą do stałych elementów (stojaki, drzewa, itp.). Elementem punktu będzie także biało-pomarańczowy lampion.

Limit czasu:
Na wszystkich trasach limit czasowy to 60 minut.

Teren biegu:
Trening odbędzie się na terenie Leśnictwa Świerczów i Leśnictwa Nasienno-Szkółkarskiego na zachód od siedziby Nadleśnictwa Kolbuszowa.
Prosimy o ostrożność podczas poruszania się w pobliżu upraw na terenie szkółki leśnej!
Uczestnicy poruszają się po terenie treningu na własną odpowiedzialność !!!

Mapa:
Świerczów, skala 1:10 000, warstwice co 2,5 m.
Autor: Mirosław Marek, aktualność: lato 2019
Budowniczy tras: Mirosław Marek (InO.Maniak)
Opisy punktów kontrolnych na mapie.

Parametry tras:
– Trasa A (AMATOR): ok. 2,5 km, łatwa (krótka) dla początkujących (także rodziców z dziećmi od lat 10), 10 PK
– Trasa Z (ZAWODOWIEC): ok. 5 km, trudniejsza (dłuższa) dla zaawansowanych, 15 PK

Klasyfikacja:
O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydował czas pokonania trasy.

Świadczenia:
W ramach opłaty startowej (10 zł) organizator zapewnia uczestnikom:
– mapę z zaznaczoną trasą biegu,
– pomiar czasu i weryfikacje poprawności pokonania trasy.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.03.2021 (czwartek) do godz. 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy.

Uwagi:
– Wniesienie opłaty za bieg jest równoznaczne z akceptacją regulaminu treningu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
– Każdy startujący zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa – utrzymywanie dystansu, dezynfekowanie dłoni, itp. Organizator zabezpieczy płyn do dezynfekcji.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania treningu.
– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością możliwych niebezpieczeństw i ryzyka z tym związanego. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność treningu.
– Na treningu nie będzie zapewniona opieka lekarska.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.