BnO

InO.Maniak zaprasza na kolejny trening ORIENT EXPRESS #5

W niedzielę 27 listopada zapraszamy na piątą odsłonę ORIENT EXPRESS-u czyli szybkiego treningu BnO, który tym razem zaplanowany został w Nowej Wsi k/Kolbuszowej. Areną zmagań będzie teren ZPK Białkówka objęty nową, zaktualizowaną mapą (lato 2022).

Przygotowane trasy (z pomiarem czasu SPORTident) będzie można pokonać biegiem (lub marszem) na nowej mapie ZPK Białkówka. Punkty będą zlokalizowane w miejscach, w których dotychczas nie było punktów do orientacji sportowej.

No i rzecz najważniejsza – frekwencja. Od niej zależy czy impreza odbędzie się w zaplanowanej formule z pomiarem czasu SPORTident, czy w luźniejszej formie (np. z wykorzystaniem GPS O-Run). Dlatego ustawiliśmy limit: jeśli minimum 25 osób zadeklaruje udział w treningu i w terminie wyśle zgłoszenie to przygotujemy pomiar czasu SPORTident. Jeśli zgłoszeń będzie mniej to podejmiemy decyzję, czy do pomiaru czasu wykorzystamy np. aplikację GPS Orienteering Run.

Wpisowe od osoby to 15 zł. W ramach tego będzie do wyboru trasa (A)mator, (W)yga lub E(X)pert.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24.11.2022 (czwartek) do godz. 12:00 poprzez formularz zgłoszeniowy [https://docs.google.com/forms/d/1Z8QvjqRmu6YNv5OoE2ihzFHRMX1lItjyZlvLijRiJK8]

Lista zgłoszonych: >>link<<

LISTA STARTOWA:  >>link<<

Link do wyników on-line: https://si.events/ygx9-noif

———————————————————————-

REGULAMIN / KOMUNIKAT TECHNICZNY

START:
27.11.2022 r. (niedziela). 
Starty od godziny 12:00  (minuta „zero”).
Po weryfikacji uczestnika w biurze (wiata przy parkingu ścieżki Białkówka) i odebraniu karty chipowej SPORTident (dla wypożyczających) należy udać się w kierunku boksów startowych. Przy boksach znajdować się będą stacje CLEAR i CHECK.
Prosimy pamiętać o podbiciu / zalogowaniu się w stacji START przed wybiegnięciem na trasę w swojej minucie startowej (po sygnale startowym u sędziego startu). Start interwałowy co 1 minutę.
11:00 – 12:00 praca biura i obsługi SportIdent
12:00 – 12:30  starty uczestników
13:30 – zamknięcie mety biegu

PARAMETRY TECHNICZNE TRAS:
:

– Trasa A (AMATOR):  ok. 3,5 km, krótka (łatwa) dla początkujących (także rodziców z dziećmi od lat 10), 8 punktów kontrolnych (PK)
– Trasa W (WYGA):  ok. 4,4 km, polecana dla osób, które już miały styczność z biegiem na orientację, 12 PK
– Trasa X (EKSPERT):  ok. 5,2 km, trudniejsza (dłuższa) dla zaawansowanych, 17 PK

UCZESTNICTWO
Warunkiem udziału w treningu/zawodach jest:
– udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
– każda osoba zgłaszająca się na bieg/trening tym samym oświadcza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w treningu/zawodach biegowych,
– zawodnicy ubezpieczają się wyłącznie we własnym zakresie

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  (link) do godziny 23:59 w środę poprzedzającą wydarzenie. Po tym terminie zgłoszenia są możliwe wyłącznie w biurze w dniu biegu do godziny 11:15. Na zawodach nie obowiązuje limit uczestników posiadających własną kartę SI, natomiast liczba osób, które mogą zapisać się na bieg w dniu zawodów będzie uzależniona od liczby dostępnych map i kart chipowych.

WPISOWE
Dla osób z własną kartą SPORTident  – 10 zł
Dla osób wypożyczających kartę SPORTident – 15 zł
Dla osób zgłaszających się na miejscu – 20 zł (w miarę dostępności map i wolnych kart SPORTident)

Osoby, które zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy, a nie stawiły się na starcie zostaną wykreślone z listy zgłoszonych i w razie chęci udziału w biegu będą musiały dokonać ponownej rejestracji w dniu zawodów.
W przypadku osób zgłoszonych w dniu zawodów jedyną akceptowaną formą wniesienia opłaty za udział
w zawodach jest płatność gotówką. Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.

Mapa:
ZPK Białkówka, skala 1:10 000, warstwice co 2,5 m.
Autor: Mirosław Marek, aktualizacja: lato 2022
Budowniczy tras: Mirosław Marek (InO.Maniak).  
Opisy punktów kontrolnych na mapie.

Biuro i centrum treningu:
Wiata przy parkingu ścieżki Białkówka.
Lokalizacja GPS: 50.245636, 21.777649  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w centrum biegu.

Parking:
Na początku ścieżki Białkówka.

Forma przeprowadzenia treningu/zawodów:
Uczestnicy otrzymają ofoliowaną mapę w skali 1:10 000, na której zaznaczono trasę BnO z narzuconą kolejnością zaliczania punktów kontrolnych (PK).

Potwierdzanie punktów kontrolnych:
Potwierdzanie obecności na PK odbywać się będzie przy pomocy elektronicznego systemu SPORTident. / lub z wykorzystaniem aplikacji GPS O-Run.
Elementem punktu będzie także biało-pomarańczowy lampion.

Limit czasu:
Na wszystkich trasach limit czasowy to 60 minut.

OBOSTRZENIA COVID-19

Wyniki treningu umieszczone będą w Internecie. W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników treningu organizatorzy proszą o zaniechanie uczestnictwa w treningu wszystkich, u których w dniu treningu występować będzie podwyższona temperatura ciała i których samopoczucie może wskazywać na jakiekolwiek infekcje dróg oddechowych, a także tych zawodników, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem bądź przebywającymi na kwarantannie.

Liczymy na zrozumienie i życzymy powodzenia.

Reklama