Komisja

Główne zadania Podkarpackiej Komisji InO to:

– opracowywanie Podkarpackiego Kalendarza Imprez na Orientację (uwzględniającego każdą aktywność z wykorzystaniem mapy i kompasu);

– rozgrywanie Pucharu Podkarpacia w Marszach na Orientację (przygotowanie graficzne, obsługa sędziowska, podsumowanie wyników);

– weryfikacja odznak InO do małej złotej przez Referat Weryfikacyjny nr 441;

– przygotowanie i prowadzenie kursów Organizatora InO (OInO);

– wspieranie nowych osób i instytucji w organizowaniu różnego rodzaju imprez z mapą;

– współpraca z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Orientacji Sportowej.

Członkami Komisji są wszyscy Przodownicy InO i Organizatorzy InO działający na Podkarpaciu, którzy włączają się aktywnie w prace na rzecz popularyzacji orienteeringu.

Aktywni Przodownicy InO -> patrz tutaj: http://ino.pttk.pl/przodownicy/przodownicy_aktywni.pdf

Na potrzeby Komisji zostało opracowane logo oraz autorskie lampiony InO.